Informacja dotycząca rozwiązania problemu dostaw wody

Informacja o decyzji Zarządu dot. rozwiązania problemu dot. dostawy wody do naszych działek i innych indywidualnych odbiorców.
Na odbytym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członkowie Stowarzyszenia ROD „Radość” podjęli decyzję o przyłączeniu do wodociągów sieci miejskiej naszego rurociągu, abyśmy mogli otrzymywać płatną wodę do podlewania .
Zarząd po przeanalizowaniu rejestrów opłat wnoszonych przez działkowców z tytułu użytkowania działek w ostatnich latach oraz na podstawie otrzymywanych informacji bezpośrednio od Działkowców dalece różnych od podjętej decyzji uczestników Walnego Zebrania doszedł do wniosku, że należy szukać innych rozwiązań w obawie przed doprowadzeniem do bankructwa naszego Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia ROD „Radość” podjął decyzję , by w miesiącu wrześniu bieżącego roku przy współudziale wykonawczym pracowników Spółki Wod -Kan dokonać inwestycji na sieci przesyłowej wody poprzez obejście rurociągu byłego Zakładu Tworzyw i Farb i podłączenie naszego łącza bezpośrednio do rurociągu Kopalni Złota .
Z tytułu dokonanej inwestycji musimy w tej chwili dokonać rozliczenia finansowego i Zarząd podjął uchwałę, że koszty należy rozdzielić na:
- działkowców użytkujących działki pozostające w Zarządzie Stowarzyszenia ROD Radość – 30 złotych od użytkowanej działki
- odbiorców indywidualnych z ulicy : 3 Maja – 100 złotych od każdego gospodarstwa domowego
- odbiorców indywidualnych z ulicy Radosnej, którzy samowolnie do posesji prywatnych doprowadzili wodę bezpłatną do podlewania dostarczaną za pośrednictwem dzierżawionych działek przez rurociągi należące do ROD „Radość” - 100 złotych od każdego gospodarstwa domowego.
Należności ww winny być wpłacone w terminie do 15 listopada 2016 r.
Jesteśmy przekonani, że ta partycypacja w kosztach znajdzie u Państwa rozumienie ze względu na „zdrowe” zasady współżycia społecznego.
Wykonane prace nie dają gwarancji ani działkowcom ani pozostałym użytkownikom wody , że ta będzie dostarczana cały czas - wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i obfitości opadów zarówno zimą jak i latem, ale uczyniliśmy na ten moment wszystko co możliwym było w tej kwestii.
Wpłaty można dokonać u Skarbnika P. Janiny Gawłowskiej w datach wskazanych na tablicach ogłoszeń na terenie ROD Radość lub na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Złotym Stoku.
Nr konta:
60 9533 1069 2008 0815 2677 0001 z dopiskiem „woda 2016”
Bank Spółdzielczy Oddział Złoty Stok .