Opłaty

Opłaty coroczne za rok 2017

Opłata ogrodowa * 0,34 zł / m2 *
Składka członkowska 10 zł
Ekwiwalent za prace na rzecz ogrodu (4h) 52 zł
Opłata energetyczna
obsługa i konserwacja 10 zł
pokrycie strat za 2016 r. 12,30 zł
remont instalacji na polu wschodnim. 50 zł
zużyta energia 0,82 zł / kWh>

* powierzchnie działek

Opłata powinna być wpłacona do 30 czerwca bieżącego roku.
Po tym terminie będą naliczane odsetki za każdy dzień opóźnienia zapłaty.

Opłaty dla nowych członków

Wpisowe 150 zł
Opłata inwestycyjna 300 zł