Zarząd Ogrodu

Statut Stowarzyszenia
Regulamin Ogrodu

Zarząd Stowarzyszenia ROD Radość od 15 kwietnia 2016 r.
Prezes zarządu:
Teresa Hencel

Zastępca prezesa:
Mieczysław Stępień

Sekretarz:
Zdzisław Florek

Skarbnik:
Janina Gawłowska

Członkowie zarządu:
Damian Sierawski

Gospodarz ogrodu:
Edmund Nitarski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Janusz Białas
Andrzej Król
Jan Tomaszek

Komisja Rozjemcza:
Przewodnicząca: Anna Chwałek
Bożena Szmelter
Aldona Czerna

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY RADOŚĆ W ZŁOTYM STOKU
(KRS: 0000556399, NIP: 8871811852, REGON: 361578802)